نرم افزار آموزش زبان به روش قطره ای Drops
آموزش تلفن همراه دانلود زبان نرم افزار

معرفی نرم افزار آموزش زبان به روش قطره ای Drops

نرم افزار تلفن همراه ( اپلیکیشن موبایل ) یادگیری زبان Drops خود را در یک زبان جدید غرق کنید.یادگیری زبان جدید مانند شنا کردن ماراتن است.ساختن استقامت لازم برای رسیدن به سواحل رویایی. برنامه همراه (اپلیکیشن) درآپز (قطره ها) روش جدید و سرگرم کننده برای یادگیری زبان توسط برنامه زیبایی است که با سال ها […]