امیر تاریخی

عکس کاور خود را تغییر دهید
مدیریّت
عکس کاور خود را تغییر دهید

طراح و برنامه نویس وب و سیستم های مدیریّت محتوا
مدرّس دوره های آموزش برنامه نویسی و بهینه سازی وب
مدیریّت مجموعه سایت های پرتال خدمات انفورماتیک ارک

وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است