آموزش ضرب المثل انگلیسی مقالات

ضرب المثل انگلیسی با معادل فارسی ۱

ضرب ‌المثل گونه ‌ای از بیان است که معمولاً تاریخچه و داستانی پند آموز در پس بعضی از آن ‌ها نهفته است.
بسیاری از این داستان‌ ها از یاد رفته اند ، و پیشینهٔ برخی از امثال بر بعضی از مردم روشن نیست ، با این ‌حال ، در مکالمات به‌ کار می‌رود.

« ضرب المثل » به معنای مَثَل زدن ( به فارسی : داستان زدن ) است.
به طور کلی ضرب المثل را می توان به این شکل تعریف کرد :
سخنان برجسته ، روشن ، پند آمیز و مستقل که در زبان مردم رایج است.

ضرب المثل ها بخش مهمی از فرهنگ و زبان یک ملت را شامل می شوند و اغلب به شکل یک نثر کوتاه بیان می شوند و استفاده از آنها در گفتار و شنیدار موجب جذاب تر شدن آنها می شود.

ضرب المثل ها در تمامی زبان ها رایج بوده و مورد استفاده روزمره قرار می گیرند اما نکته مهم این است که بدانیم هر ضرب المثل در هر زبان بر اساس داستان ها و اتفاقاتی که در آن فرهنگ و زبان رخ داده است بیان شده اند و اگر همانندی در زبان دیگر داشته باشند این همانند با ترجمه معنایی آن ضرب المثل به زبان دیگر ، در آن زبان شناخته نخواهند شد بلکه هر ضرب المثل در زبان هدف دارای معادلی است که شاید ترجمه معنایی آن اصلا به ضرب المثل مورد نظر ما هیچ شباهتی نداشته باشد ولی منظوری که در آن زبان از ضرب المثل فوق برداشت می شود یا پیامی که آن ضرب المثل در آن زبان به مخاطبان خود می رساند ، دقیقا برابر با همان منظور و مفهوم و پیامی باشد که ضرب المثل دیگری با ترجمه معنایی کاملا متفاوت در زبان ما می رساند.

لذا برای یافتن معادل های مناسب برای یک ضرب المثل در زبان هدف ، نیاز به مطالعه مفهومی و پیامی ضرب المثل های زبان فوق می باشد تا بتوان ضرب المثل متناسب و همراستا را در زبان هدف یافته و از آن برای مکالمه بهتر به آن زبان استفاده کرد.

همانطور که استحضار دارید ما فهرستی از مهم ترین و پر کاربرد ترین ضرب المثل های موجود در زبان انگلیسی را به همراه معادل فارسی آن ها آماده کرده ایم که تقدیم حضور مخاطبان گرامی می داریم.

البته از آنجا که تعداد این معادل ها بسیار زیاد است ما فقط به مهم ترین ها و کاربردی ترین ها بسنده کرده و آن ها را در چند مطلب جداگانه ارائه خواهیم کرد که این مطلب شامل بخش اول این معادل ها می باشد.

مرغی که در هواست نباید به سیخ کشید
First catch your hare, then cook him
یکی به میخ و یکی به نعل زدن
To run with the hare and hunt with the hounds
زیره به کرمان بردن
To carry coals to Newcastle
همرنگ جماعت شدن
To go with the stream
آسمان را به زمین دوختن
To move heaven and Earth
کل اگر طبیب بودی سر خود دوا نمودی
Physician, heal thyself
آب در هاون سائیدن
To milk the ram
کسی که بچه خود را نزند روزی به سینه خود خواهد زد
Spare the rod and spoil the child
کوزه گر از کوزه شکسته آب می خورد
The shoemaker’s wife goes the worst shod
کاچی به از هیچ چیز است
Half a loaf is better than no bread
خواهی نشوی رسوا، همرنگ جماعت شو
When in Rome, do as the Romans do
از دنده چپ برخاستن
To get out of bed on the wrong side
سگ سگ را نمی خورد
There is honour among thieves
دندان اسب پیشکشی را نمی شمارند
One should not look a gift horse in the mouth
Beggars can’t be choosers
تا تنور گرم است باید نان پخت
Strike while the iron is hot
با یک گل بهار نمی شود
One swallow does not make summer
باد آورده را باد می برد
Light come, light go
نانش در روغن است
His bread is buttered on both sides
یک تخته اش کم است
He is a button short
سرنا را از ته گشاد آن زدن
To put the cart before the horse
به ساز کسی رقصیدن
To dance to a person’s tune
حساب حساب است، کاکا برادر
Bargain is bargain
نابرده رنج گنج میسر نمیشود
Nothing ventured, nothing gained
نه خود خورد نه کس دهد، گنده کند به سگ دهد
He is a dog in the manager
چون گردکان بر گنبد
Like water off a duck’s back
مثل خر در گل مانده
Like a duck in thunderstorm
شاهنامه آخرش خوش است
All is well that ends well
کبوتر با کبوتر باز با باز
Birds of a feather flock together
آب در هاون سائیدن
To bite a file
نخود هر آشی بودن
To have a finger in every pie
دست و پا چلفتی است
His fingers are all thumbs
بی خبری خوش خبری است
no news is good news
آتش را دامن زدن
To pour oil on the fire
تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها
There is no smoke without fire
نمک خوردی نمکدان مشکن
Don’t bite the hand that feeds you
از چاه درآمدن و در چاله افتادن
To fall from the frying pan into the fire
مارگزیده از ریسمان سیاه و سفید می ترسد
A burnt child dreads the fire
بى خبرى , خوش خبرى
No news is Best news
شتر دیدى , ندیدى
You see nothing, You hear nothing
عجله کار شیطان است
Haste is from the Devil
آدم عجول [دست ‌پاچه] کار را دوبار می ‌کند.
Haste makes waste
گذشته ها گذشته
Let bygones be bygones
مستى و راستى
There is truth in wine
نو که اومد به بازار کهنه شد دل آزار
Out with the old , in with the new
هر فرازى را نشیبى است
High places have their precipices
هرکه ترسید مرد , هر که نترسید برد
Nothing venture , nothing have
ارزان خرى , انبان خرى
Don’t buy everything that is cheap
آشپز که دو تا شد آش یا شور میشه یا بی نمک
Too many cooks spoil the broth
انگار آسمون به زمین افتاده
It is not as if the sky is falling
اندکى جمال به از بسیارى مال
Beauty opens locked doors
آدم عجول کار را دوباره میکنه
Hasty work, Double work
آدم دانا به نشتر نزند مشت
A wise man avoids edged tools

همچنین جهت یافتن معنی تحت اللفظی ضرب المثل ها ، می توانید از مترجم برخطّ گوگل کمک بگیرید.

دیدگاهتان را بنویسید