ضرب المثل انگلیسی با معادل فارسی 1

دیدگاهتان را بنویسید