Recent Posts

Posted in آموزش مقالات کلیدهای میانبر

کلیدهای میانبر قسمت پنجم – میانبرهای نرم افزار مایكروسافت آفیس

کلیدهای میانبر (Shortcut keys) یک جایگزین برای ماوس به هنگام کار با ویندوز میباشند و این امکان را میدهند تا…

Continue Reading...
Posted in آموزش مقالات کلیدهای میانبر

کلیدهای میانبر قسمت چهارم – میانبرهای سیستم عامل مکینتاش اپل

کلیدهای میانبر (Shortcut keys) یک جایگزین برای ماوس به هنگام کار با ویندوز میباشند و این امکان را میدهند تا…

Continue Reading...
Posted in آموزش مقالات کلیدهای میانبر

کلیدهای میانبر قسمت سوّم – میانبرهای ویندوز 8 و 8.1

کلیدهای میانبر (Shortcut keys) یک جایگزین برای ماوس به هنگام کار با ویندوز میباشند و این امکان را میدهند تا…

Continue Reading...
Posted in آموزش مقالات کلیدهای میانبر

کلیدهای میانبر قسمت دوّم – میانبرهای ویندوز 7

کلیدهای میانبر (Shortcut keys) یک جایگزین برای ماوس به هنگام کار با ویندوز میباشند و این امکان را میدهند تا…

Continue Reading...
Posted in آموزش مقالات کلیدهای میانبر

کلیدهای میانبر قسمت اوّل – میانبرهای ویندوز

کلیدهای میانبر (Shortcut keys) یک جایگزین برای ماوس به هنگام کار با ویندوز میباشند و این امکان را میدهند تا…

Continue Reading...
Posted in آموزش ضرب المثل انگلیسی مقالات

ضرب المثل انگلیسی با معادل فارسی 4

ضرب ‌المثل گونه ‌ای از بیان است که معمولاً تاریخچه و داستانی پند آموز در پس بعضی از آن ‌ها…

Continue Reading...
Posted in آموزش ضرب المثل انگلیسی مقالات

ضرب المثل انگلیسی با معادل فارسی 3

ضرب ‌المثل گونه ‌ای از بیان است که معمولاً تاریخچه و داستانی پند آموز در پس بعضی از آن ‌ها…

Continue Reading...
Posted in آموزش ضرب المثل انگلیسی مقالات

ضرب المثل انگلیسی با معادل فارسی 2

ضرب ‌المثل گونه ‌ای از بیان است که معمولاً تاریخچه و داستانی پند آموز در پس بعضی از آن ‌ها…

Continue Reading...
Posted in آموزش ضرب المثل انگلیسی مقالات

ضرب المثل انگلیسی با معادل فارسی 1

ضرب ‌المثل گونه ‌ای از بیان است که معمولاً تاریخچه و داستانی پند آموز در پس بعضی از آن ‌ها…

Continue Reading...